Когато се създава училище, все едно, че се строи нов дом.

Първата копка е направена през 1984 г. и за 4 години в края на града се извисява просторната сграда на новото училище.

На 15 септември 1988 година призивно звучи първият звънец в новия белокаменен дворец на Знанието, събрал 1209 ученици от I до ІX клас.
Те, първите, щастливи и ентусиазирани, положиха Началото.

Това нямаше да се случи, ако не беше упоритостта и организаторският талант на първия    директор – г-н Стоян Стоянов и помощник – директорите г-жа Мария Витанова, г-жа Емилия Агова и г-н Трифон Трифонов.

На 3 октомври 1988 г. тържествено е открита сградата, в която влизат 33 паралелки с техните 57 учители и възпитатели. 

24 май 1991 г. – Официално е  обявено името на училището – IV Средно общообразователно училище “Иван Вазов”.

През февруари 1992 година се пенсионира директорът Стоян Стоянов. Неговият пост е зает от госпожа Татяна Жечева.      От септември 1994 година училището е включено в списъка на 15-те училища в страната за ранно чуждоезиково обучение.
За учебната 1996-1997 год. се открива нова паралелка с профил „Науки за Земята” за ученици след седми клас с приемен изпит по география. Това е последният випуск зрелостници на училището.  Н  На 27 март 1997 год. Общинският съвет приема решение IV СОУ да бъде преобразувано в IV ОУ.   

Независимо от трудностите, от многото реформи и преобразувания, ІV ОУ “Иван Вазов” продължава да изпълнява с неотслабващ възрожденски дух основната си задача – да носи гордо и високо пламъка на българското образователно дело. 1   11 май 1999 г. също е специална дата – ден, който не се повтаря в живота на едно училище, ден вълнуващ, незабравим – връчване и освещаване на училищното знаме.

През април 2006 година за временно изпълняващ длъжността директор е назначена госпожа Цветелина Грозданова. От учебната 2007/2008 г. училището е със статут на средищно училище. В него се учат деца от Божурка, Братово, Пайдушко, Овчарово, Момино, Баячево, Черковна, Стража и Въбел. 

От юли 2010 година, след конкурс, директор на училището е госпожа Бойка Сотирова.