Ръководство

Директор
Бойка Йорданова Сотирова

Магистър – Начална училищна педагогика, V ПКС
Госпожа Сотирова е завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” специалност начална училищна педагогика.
От месец юли 2010 г. след спечелен конкурс става директор на IV Основно училище “Иван Вазов”.


Заместник-директор по УД
Зорка Йорданова Харалампиева

Магистър – НУП 
Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, където се дипломира като начален учител. Има професионална квалификация ресурсна педагогика от Търновския университет.

Работи в училище от януари 2011 г. като заместник директор по учебната дейност.


Непедагогически персонал

Станка Петрова Димитрова – главен счетоводител
Станка Петкова Иванова – ЗАС
Албена Петрова Йорданова – секретар/домакин


Учители

Начален етап

Мариана Маринова Дескова
Шермин Мустафова Ахмедова
Марияна Борисова Атанасова
Росица Георгиева Спасова
Диляна Симеонова Златарова
Борислав Станчев  Тодоров
Невена Георгиева Петрова 
Петя  Михайлова Иванова
Деница Руменова Иванова – Английски език

ЦОУД – Начален етап

  • Иванка Николова Серафимова
  • Мариянка Драганова Нейкова
  • Дияна Димитрова Георгиева
  • Мирослав Йорданов Маринов
  • Снежана Любенова Пеева
  • Елис Етемова Хюсеинова
  • Нели Кръстева Недялкова

Прогимназиален етап

Биляна Димитрова Стефанова – БЕЛ
Ирена Валентинова Парова – БЕЛ
Росица Любенова Ангелова – математика и физика
Валентина Стоянова Колева – математика и информационни технологии
Марияна Куманова Захариева – английски език
Стефан Кирилов Георгиев – география и история
Йовка Иванова Серафимова – химия и биология
Стойна Митова Кичукова – музика
Емил Димитров Паралюзов – изобразително изкуство
Диян Петров Кирилов – ФВС

ЦОУД – Прогимназиален етап

Илияна Илиева Сотирова
Веселин Петров Бонев
Камелиян Петров Киров

Педагогически съветник

Славенка Асенова Александрова