Ръководство

Директор
Бойка Йорданова Сотирова

Магистър – Начална училищна педагогика, V ПКС
Госпожа Сотирова е завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” специалност начална училищна педагогика.
От месец юли 2010 г. след спечелен конкурс става директор на IV Основно училище “Иван Вазов”.


Заместник-директор по УД
Зорка Йорданова Харалампиева

Магистър – НУП 
Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, където се дипломира като начален учител. Има професионална квалификация ресурсна педагогика от Търновския университет.

Работи в училище от януари 2011 г. като заместник – директор по учебната дейност.


Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Таня Петрова Димитрова

Магистър – счетоводство и контрол

Завършила е Стопанска академия “ Димитър Ценов“ Свищов,

магистърска програма „Счетоводство и одит в публичния сектор“.

Работи в училището от 2012г.


Административен персонал

  секретар

  Албена Петрова Йорданова


  касиер/домакин

  Алина Николова Златева


  Учители

  Начален етап

  • Снежана Любенова Пеева
  • Борислав Станчев Тодоров
  • Диляна Симеонова Златарова
  • Росица Георгиева Спасова
  • Невена Георгиева Петрова
  • Златина Бончева Иванова
  • Дияна Димитрова Георгиева

  ЦОУД – Начален етап

  • Славена Галинова Христова
  • Мирослава Светлинова Бобева
  • Нели Кръстева Недялкова
  • Мирослав Йорданов Маринов
  • Елис Етемова Хюсеинова
  • Георги Димитров Георгиев
  • Тихомир Ганчев Николов

  Прогимназиален етап

  • Биляна Димитрова Стефанова – БЕЛ
  • Ирена Валентинова Парова – БЕЛ и история
  • Павлина Михайлова Живкова – БЕЛ и история
  • Росица Любенова Ангелова – математика и физика
  • Илияна Илиева Сотирова – математика и информационни технологии
  • Марияна Куманова Захариева – английски език
  • Петя Николова Жекова– география
  • Йовка Иванова Серафимова – химия и биология
  • Стойна Митова Кичукова – музика
  • Емил Димитров Паралюзов – изобразително изкуство
  • Диян Петров Кирилов – ФВС

  ЦОУД – Прогимназиален етап

  • Владимир Станишев Владимиров
  • Найден Стоилов Найденов
  • Камелиян Петров Киров

  Ресурсни учители

  • Спартак Николаев Кършаков
  • Петранка Станиславова Бонева
  • Ивелина Страхилова Сребренова

  Педагогически съветник

  Славенка Асенова Александрова