Ръководство

Директор
Бойка Йорданова Сотирова

Магистър – Начална училищна педагогика, V ПКС
Госпожа Сотирова е завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” специалност начална училищна педагогика.
От месец юли 2010 г. след спечелен конкурс става директор на IV Основно училище “Иван Вазов”.


Заместник-директор по УД
Зорка Йорданова Харалампиева

Магистър – НУП 
Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, където се дипломира като начален учител. Има професионална квалификация ресурсна педагогика от Търновския университет.

Работи в училище от януари 2011 г. като заместник – директор по учебната дейност.


Административен персонал

Главен счетоводител –

Таня Петрова Димитрова

Магистър – счетоводство и контрол

Завършила Стопанска академия “ Димитър Ценов“ Свищов,

магистърска програма „Счетоводство и одит в публичния сектор“.

Работи в училището от 2012г.

секретар

Албена Петрова Йорданова

касиер/домакин

Алина Златева


Учители

Начален етап

 • Снежана Любенова Пеева
 • Борислав Станчев Тодоров
 • Диляна Симеонова Златарова
 • Росица Георгиева Спасова
 • Невена Георгиева Петрова
 • Златина Бончева Иванова
 • Дияна Димитрова Георгиева

ЦОУД – Начален етап

 • Славена Галинова Христова
 • Райчо Богомилов Райчев
 • Нели Кръстева Недялкова
 • Мирослав Йорданов Маринов
 • Елис Етемова Хюсеинова
 • Георги Димитров Георгиев
 • Тихомир Ганчев Николов

Прогимназиален етап

 • Биляна Димитрова Стефанова – БЕЛ
 • Ирена Валентинова Парова – БЕЛ и история
 • Павлина Михайлова Живкова – БЕЛ и история
 • Росица Любенова Ангелова – математика и физика
 • Илияна Илиева Сотирова – математика и информационни технологии
 • Марияна Куманова Захариева – английски език
 • Петя Николова Жекова– география
 • Йовка Иванова Серафимова – химия и биология
 • Стойна Митова Кичукова – музика
 • Емил Димитров Паралюзов – изобразително изкуство
 • Диян Петров Кирилов – ФВС

ЦОУД – Прогимназиален етап

 • Владимир Станишев Владимиров
 • Найден Стоилов Найденов
 • Камелиян Петров Киров

Ресурсни учители

 • Спартак Николаев Кършаков
 • Петранка Станиславова Бонева
 • Ивелина Страхилова Сребренова

Педагогически съветник

Славенка Асенова Александрова