“ Where is the beauty“

В този проект ще представим децата на нашето училище като творящи, толерантни членове на европейските държави. Ще открият красотата в себе си, спорта, изкуството и архитектурата, храната, природата и музиката. Продължителността на проекта е две години, през които ще обменяме опит, идеи, подходи и иновации в европейското образование. Проекта е в партньорство с Португалия, Италия, Испания, Норвегия и Турция.

Под формата на състезание премина поредната онлайн среща в IV ОУ „Иван Вазов“ по проект Еразъм в Meet. Всяка  страна от участниците -Португалия, Италия, Испания, Турция, Норвегия и България беше подготвила презентация, която издаваше информация за столиците, флаговете, местоположението на всяка страна, както и за техни забележителности.  След всяка презентация учениците трябваше да покажат своята наблюдателност и да разпознаят и отбележат верните отговори в Kahoot test за кратко време.

Срещата премина изключително емоционално, а нашата страна беше на призовите места във всеки тест.