Обществен съвет

Общественият съвет  в Четвърто основно училище “Иван Вазов” е учреден на 15.10.2019г. след проведена родителска среща.

В Обществения  съвет  влизат:

1.     Косьо Костов – представител на ПРБК – председател
2.     Шенай Хамитова Яменова – учител
3.     Али Мехмедов Алиев – работник в “Тракия Глас България”
4.     Росица Михайлова – психолог
5.     Айлер Мустафова Зекериева – мед. сестра в детска ясла

Резервни членове:
1.     Айлян Исмаилова
2.     Таня Цанова
3.     Тамара Маринчева

Ученическо ръководство

  1. Тамер Танеров Халилов – 5а клас
  2. Азиме Юксел Ахмед – 5б клас
  3. Айкут Мустафов Алиев – 6а клас
  4. Алейна Халил Мехмедова – 6б клас
  5. Бранимира Александрова Тодорова – 7а клас
  6. Мерай Салиев Мусов – 7б клас