Обща площ15 000 кв. м. /15 дка./
Застроена площ2 544 кв. м.
Обща разгъната площ11 032 кв. м.
Незастроена площ алеи, спортна площадка, озеленена 
Вътрешен двор1 296 кв. м.
Затревена площ3 320 кв. м.
Външен двор11 160 кв. м.
2 спортни площадки7 840 кв. м.
Училищна сграда с 4 телаА, Б, В, Г
Учебни помещения52
Актова зала1
Компютърни зали3
Видеозала1
Физкултурни салони3
Библиотека1

Училището разполага още с лекарски и зъболекарски кабинети, ученически стол, административни помещения, складови помещения, работилници, а от 2001 год. училището е и газифицирано.