Номер1
Номер в РОП ID 9033028
Заглавие Доставка чрез покупка на дизелово гориво за автомобилите, използвани за нуждите на ІV Основно училище „Иван Вазов”, гр. Търговище
Статус Възложена
Дата на 
стартиране
на поръчката
15.09.2014 г.
ДокументацияПокана
Образец 1 оферта
Образец 2 декларация
Образец 3 декларация
Образец 4 проект на договор
Образец 5 проект на договор
Ценово предложение
Приложение


ДоговорНомер 12/15.09.2014 г.
Договор обществена поръчка 2014
Документи по
изпълнение
Справка за извършените плащания 30.12.2014 г.
Справка за извършените плащания 31.03.2015 г.
Справка за извършените плащания 31.05.2015 г.
Справка за извършените плащания 31.08.2015 г.
Справка за извършените плащания 31.12.2015 г.
Справка за извършените плащания 31.03.2016 г.
Справка за извършените плащания 30.09.2016 г.