„Преди да бъдеш какъвто искаш, трябва да бъдеш человек“
Иван Вазов

Емблема на училището
Химн на училището