Информация във връзка с изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Списък PDF
Списък Docx

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации