IV ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. Търговище ОБЯВЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем с две обособени позиции на терен – публична общинска собственост, находящ се в сградата на IV  ОУ „Иван Вазов“  град Търговище: –           ОП 1 – част…

Още